Skip to content
 • Dit reglement is toegankelijk voor iedere cliënt via de website. Het is mogelijk deze uit te printen of een exemplaar te ontvangen.
 • De therapeuten van Fysio Care & Science gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit huisreglement.
 • Per consult fysiotherapie wordt 25 minuten ingepland.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
 • Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij het recht voor deze niet nagekomen afspraak door te berekenen.
 • Afspraken die bij verhindering op dezelfde dag kunnen worden ingehaald worden niet extra in rekening gebracht.
 • Men dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De Praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen bij zijn of haar zorgverzekering of overschrijding hiervan. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.
 • Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor door hem/haar aan zaken van Fysio Care & Science aangerichte schade.
 • Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem/haar die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, behoudens indien en voor zover het tegendeel door betrokkene wordt aangetoond.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • Fysio Care & Science beschikt over een klachtenprocedure. Wanneer je een klacht hebt kun je samen met de vertrouwenspersoon van Fysio Care & Science een afspraak maken en indien nodig een klachten registratieformulier invullen. De klacht zal geëvalueerd en afgehandeld worden. Als je niet tevreden bent over de afhandeling kun je naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen. Meer informatie is te vinden via de website van Fysio Keurmerk.
 • Uw rechten als patiënt kunt u teruglezen via de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • De inschrijving voor een training en/of beweegprogramma is strikt persoonlijk. Met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze bepalingen.
 • Deelname aan een training of een beweegprogramma gebeurt op eigen risico.
 • Het verschuldigde bedrag voor de cursus en/of abonnement wordt middels een éénmalige betaallink naar je verstuurd.
 • Teruggave van het cursus en/of abonnementsgeld is niet mogelijk.
 • Bij het oefenen in de Praktijk dien je gemakkelijke of sportieve kleding en schone en niet afgevende schoenen te dragen. Je wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de training, i.v.m. hygiëne.
 • Bij onvoldoende kennis van de apparatuur vraag je altijd om uitleg van de aanwezige fysiotherapeut. Houdt rekening met de aanwezigheid van andere patiënten.
 • Fysio Care & Science stelt zich niet aansprakelijk voor, zowel direct als indirect, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Wanneer je telefonisch contact wilt met de praktijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan bel  je naar 070-2211715, stuurt een Whatsapp naar 06-24282298 of mailt met info@fysiocs.nl