Skip to content

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut is werkzaam in het musculoskeletale domein

De manueel therapeut heeft:

  • uitgebreide en specifieke kennis heeft van de werking en de ziekteleer van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten;
  • complexe manuele vaardigheden kan toepassen voor het diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten, zoals segmentaal bewegingsfunctie onderzoek van de wervelkolom, specifieke gewrichtsmobilisaties en high velocity thrust technieken (manipulaties);
  • een hoog-ontwikkeld niveau van klinisch redeneren bezit voor het analyseren van gezondheidsproblemen vanuit een bio-psychosociaal perspectief en het beargumenteerd stellen van behandelindicaties o.b.v. het best beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Manuele therapie
  • klinische en wetenschappelijke vraagstukken signaleert en analyseert door gebruik te maken van de principes van Evidence Based Practice(EBP), zodat op basis van het huidige beste bewijsmateriaal beslissingen kunnen worden genomen voor en met de individuele patiënt. Daarnaast zijn manueel therapeuten in staat om op betrouwbare wijze data te verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en om hiaten te signaleren in externe evidentie en die te vertalen in beantwoordbare onderzoeksvragen.